Close

Klíma: Ve školství jsme zvládli zafinancovat volební dárečky vlády

klima ofiko foto3

Zastupitelům Jihočeského kraje se podařilo úspěšně schválit rozpočet na příští rok. Klíčová je pro TOP 09 i oblast krajského školství. Jihočeskému kraji se daří získávat dotace na rekonstrukce i nové vybavení škol. Ty financuje především z integrovaného regionálního operačního programu a operačního programu životní prostředí.

„V roce 2017 se podařilo jihočeským školám uspět v evropských investičních projektech, zejména v IROP a OPŽP. Projekty budeme realizovat do konce roku 2018 v celkové částce převyšující 900 miliónů korun. Konkrétně z IROP se čerpá 630 miliónů korun na 49 projektů, přičemž dotace činí 85 procent z celkových nákladů, a z OPŽP financujeme 24 projektů v hodnotě 380 miliónů korun, tady dotace představuje 30 procent. Jako zástupci kraje tyto projekty z jeho rozpočtu spolufinancujeme a předfinancujeme,“ uvedl předseda Komise pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pavel Klíma (TOP 09).

Krajští rozpočtáři přitom museli v druhé polovině roku 2017 řešit zásadní problém, který vyvolal dopad školské reformy na krajský rozpočet. Na rozdíl od řady jiných krajů jsme rozpočtově zvládli zavedení inkluze. I včetně sanace výpadku financí na podpůrná opatření pro speciální školy. Náklady na platy asistentů pedagoga se kryly z rezerv, jejichž výši ale ministerstvo školství špatně nastavilo. To si vyžádalo dofinancování z peněz kraje. Zároveň se podařilo zajistit v časové tísni i navýšení tarifů nepedagogů od 1. července a navýšení platů pedagogů a nepedagogů od 1. listopadu, kdy MŠMT neposkytlo krajům plnou částku na toto navýšení, a na pokrytí zbývajících peněz jsme museli použít krajskou rezervu na přímé výdaje na vzdělávání. Za to je třeba školské rozpočtáře pochválit. Konec konců v tomto roce si krajští rozpočtáři opravdu užili populistické vrtochy vlády, která podobně navyšovala platy řidičům veřejné dopravy, aniž by krajům poslala peníze navíc,“ upozornil Pavel Klíma

Martin Volný, krajská kancelář TOP 09 Jihočeský kraj

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *